Konferencja TALENTY

Rokrocznie w ostatni weekend listopada od ponad 10 lat organizujemy interdyscyplinarną konferencję naukową przeznaczona dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych.  Jej celem jest promowanie najciekawszych młodych uczonych z nauk humanistycznych i społecznych. Nie ma nigdy wiodącego tematu, ale wystąpienia i zgłoszone potem do publikacji artykuły muszą mieć związek z pedagogiką oraz szeroko pojętą edukacją. Przy okazji konferencji odbywa się również cykl warsztatów dla młodych naukowców, podczas którego można dowiedzieć się o podstawowych błędach początkujących autorów oraz najczęstszych powodach odrzucania przez redaktorów czasopism tekstów naukowych zgłaszanych do publikacji. Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy zwykle do końca października, artykuły do publikacji do końca roku a pozytywnie zrecenzowane publikacje autorzy mogą odebrać na konferencji w listopadzie.

Link do strony konferencyjnej

https://sites.google.com/site/konferencjatalenty/home