„Ogrody Nauk i Sztuk” 2011 (1)

Spis treści
WSTĘP
ETYKA
Bartosz Fingas, Etyka cnót, jako odradzający się paradygmat filozofii moralnej …………………………………………………………………………………… 11

DOI: 10.15503/onis2011-11-21

Włodzimierz Jan Ziółkowski, Wojna sprawiedliwa u św. Tomasza z Akwinu ………………………………………………………………………………………………… 22

DOI: 10.15503/onis2011-22-27

Urszula Lisowska, Problem relacji wartości i faktu w filozofii Stanisława Brzozowskiego …………………………………………………………………………… 28

DOI: 10.15503/onis2011-28-38

Tomasz Umerle, Dyskurs postmetafizyczny (post-filozoficzny) Richarda Rorty’ego wobec problemu zaangażowania społeczno-politycznego ……. 39

DOI: 10.15503/onis2011-39-48

Karolina Sałdecka, „Wojna to ciało ale wywrócone…”. Poszukiwanie tożsamości w powojennym świecie na przykładzie cyklu utworów La Guerre trouvée Jean-Pierre Faye’a oraz tomu Hermes, pies i gwiazda Zbigniewa Herberta…………………………………………………………………………………… 49

DOI: 10.15503/onis2011-49-55

Ilona Zakowicz, Tanatyczny tryptyk ponowoczesności: kryzys, pornografia i renesans śmierci …………………………………………………………………………. 56

DOI: 10.15503/onis2011-56-67

Ewa Kapusta, Internetowy dyskurs o współczesnych postawach i wartościach na przykładzie strony Demotywatory.pl ………………………… 68

DOI: 10.15503/onis2011-68-77

 

TRANSGRESJA…………………………………………………………………………………………………………………………..79

Kamil Wnuk, Sztuka, postsztuka, autosztuka i  ………………………………… 81

DOI: 10.15503/onis2011-81-87

Jacek Gulanowski, Rekonstrukcja historyczna a problem zapośredniczenia w pedagogice ……………………………………………………………………………….. 88

DOI: 10.15503/onis2011-88-96

Aleksandra Szczurek, „Czerwony Kapturek był śliczną dziewczynką, a Kopciuszek wyszedł za księcia…”- rozbieżności między rodzajem gramatycznym a naturalnym nazw bohaterek bajek i ich konsekwencje w tekstach ……………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……… 108

DOI: 10.15503/onis2011-108-112

Maria Bosacka, Edukacja informacyjna na uniwersytecie – pomiędzy ideałem a rzeczywistością.
Czy można w Polsce wykorzystać doświadczenia amerykańskie?
………. 113

  DOI: 10.15503/onis2011-113-118

 

DOŚWIADCZENIE…………………………………………………………………………………………………………………..119

Seweryn Leszczyński, Lęk przed Bogiem, śmiercią i Szatanem w dawnej Rzeczpospolitej (XV – XVIII w.) ……………………………………………………. 121

DOI: 10.15503/onis2011-121-130

Katarzyna Kubica, Pijaństwo górników na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej połowie wieku XX. Portret zbiorowy ………………. 131

DOI: 10.15503/onis2011-131-142

Martyna Tomiczek, Podręczniki szkolne Polskiej Macierzy Zagranicą a edukacja i wychowanie dzieci polskich na obczyźnie ………………………… 143

DOI: 10.15503/onis2011-143-155

Marta Papiernik, Sytuacja życiowa osób niepełnosprawnych mieszkających w Polsce i czynniki ją determinujące ……………………………………………… 156

DOI: 10.15503/onis2011-156-162

Barbara Urbanowicz, Dzieci wychowujące się w rodzinach z niepełnosprawnym rodzicem – badania  pilotażowe ………………………… 163

DOI: 10.15503/onis2011-163-172

Maria Biegańska, Generatywność gejów, którzy ukończyli 40. rok życia – amerykańska inspiracja dla polskich badań …………………………………….. 173

DOI: 10.15503/onis2011-173-182

Magdalena Giłka, Antykoncepcja w poglądach i doświadczeniach współczesnej młodzieży …………………………………………………………….. 183

DOI: 10.15503/onis2011-183-188

Mateusz Lange, Stosunki transatlantyckie za prezydenta G. W. Busha … 189

DOI: 10.15503/onis2011-189-200

Łukasz Baran, Niemieckie partie dalekiej prawicy na poziomie lokalnym w Meklemburgii i  Saksonii ………………………………………………………………. 201

DOI: 10.15503/onis2011-201-208

Agata Bosiacka, Świadek koronny jako nadzwyczajna instytucja pozyskiwania świadków ……………………………………………………………… 209

DOI: 10.15503/onis2011-209-214

Ewa Jurczyk-Romanowska, Próby klasyfikacji wzorów linii czerwieni wargowej ………………………………………………………………………………… 215

DOI: 10.15503/onis2011-215-228  

 

DYNAMIKA……………………………………………………………………………………………………………………………..229

Maria Delimata, Kolonizacja i chrystianizacja a teatr – spojrzenie z perspektywy XX i XXI wieku ………………………………………………………… 231

DOI: 10.15503/onis2011-231-242

Aleksandra Marcinkiewicz, Uczelnie wyższe a idea ustawiczności kształcenia………………………………………………………………………………………………. 243

DOI: 10.15503/onis2011-243-254

Katarzyna Rygiel, Wychowanie w społeczności żydowskiej w świetle nakazów religijnych …………………………………………………………………… 255

DOI: 10.15503/onis2011-255-259

Julian Jeliński, Iskry, które spowodowały pożar. Trzy wydarzenia, które zapoczątkowały Ruch na Rzecz Praw Obywatelskich w Stanach Zjednoczonych ………………………………………………………………………… 260

DOI: 10.15503/onis2011-260-265

Paulina Gołaska, Idee pedagogiczne Anny Freud jako przykład zastosowania elementów psychoanalizy w edukacji ……………………………………………. 266

DOI: 10.15503/onis2011-266-274

Piotr Kapusta, Nowa Huta – miasto bez Boga? Walki o krzyż 1960 …….. 276

DOI: 10.15503/onis2011-276-283

Anna Kołos, Postsekularyzm a literatura. Przykład Edwarda Stachury … 284

DOI: 10.15503/onis2011-284-292

 

EKSPRESJA……………………………………………………………………………………………………………………………….293

Alicja Iwańska, Teatr tańca – dzieje pojęcia ……………………………………. 295

DOI: 10.15503/onis2011-295-310

Eliza Orman, Krytyka sarmackiego ucztowania oparta na fragmentach tekstów literackich i piśmienniczych autorów dawnych …………………….. 311

DOI: 10.15503/onis2011-311-320

Marcin Kiełbus, Diabeł w kazaniach Peregryna z Opola …………………….. 321

DOI: 10.15503/onis2011-321-328

Kamil Szmid, Inny hellenizm. Obrazy Bizancjum w literaturze młodopolskiej ………………………………………………………………………………………………. 329

DOI: 10.15503/onis2011-329-335

Mateusz Marecki, Debata nad związkiem poezji i polityki w ‚Pamięci W. B. Yeatsa’, W. H. Audena i ‚Elegii przed wojną’ A. Ostriker …………………….. 336

DOI: 10.15503/onis2011-336-342

Justyna Kłapacz, „W jesień wiodący zaułek” – o doświadczeniu melancholicznym w wierszu ‚Do pożegnanej’ Andrzeja Trzebińskiego ….. 343

DOI: 10.15503/onis2011-343-348

Katarzyna Lisowska, Ciało, duch i płeć w poezji Marii Komornickiej ……… 349

DOI: 10.15503/onis2011-349-356

Marcin Jurzysta, Śmierć w kilku odsłonach. Tanatos w poezji Radosława Kobierskiego …………………………………………………………………………….. 357

DOI: 10.15503/onis2011-357-368

Marta Koronkiewicz, Kto się boi Jonathana Littella? ………………………….. 369

DOI: 10.15503/onis2011-369-379

Kamila Kuros, Analiza językowa seksistowskich wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego………………………………………………………………………………….. 380

  DOI: 10.15503/onis2011-380-390

 

Indeks nazwisk

Indeks haseł