„Ogrody Nauk i Sztuk” 2016 (6)

„Ogrody Nauk i Sztuk” rocznik 2016 (6)

Spis treści

WSTĘP Talenty naukowe. Próba kategoryzacji karier młodych uczonych

ETYKA
Jonasz Pawlaczyk, PERSONALIZM W DZISIEJSZYM ŚWIECIE. JAKIE PROBLEMY STOJĄ PRZED DEFINICJĄ OSOBY?
Jan Skarbek-Kazanecki, O potrzebie wołacza – vocativus z perspektywy filozofii dialogu
Tadeusz Mroziuk, Poglądy Hugona Kołłątaja na oświatę przed rozpoczęciem przez niego działalności związanej z pracami Sejmu Czteroletniego w świetle publicystyki epoki
Olga Hałub, Dostęp do porady prawnej a problem dyskryminacji majątkowej – wybrane zagadnienia
Karolina Piech, Obowiązek szkolny i obowiązek nauki jako realizacja konstytucyjnego prawa do nauki
Anna Hnatów, Świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w podatku od towarów i usług
Tomasz Jędrzejczyk, Legalizm czy dobro dziecka – problem pierwszeństwa zasad konstytucyjnych przy odebraniu dziecka z rodziny w sytuacji kryzysowej
Magdalena Debita, Przesłanki dopuszczalnego przerwania ciąży w prawie i orzecznictwie polskim
Katarzyna Sygulska, ,,Urodził się na swoje własne i całego świata nieszczęście” – biografia Adolfa Hitlera, która wpłynęła na losy ludzkości
Wojciech Oronowicz, Zachowania parafiliczne a społeczeństwo.
Normy kulturowe i postrzeganie społeczne

TRANSGRESJA
Marta Janocha, Język jako narzędzie identyfikacji
Katarzyna Byrska, Jak Francuzi uczą historii, czyli wizerunek Polski we francuskich podręcznikach szkolnych. Podręczniki do przedmiotu historia-geografia, edukacja obywatelska, prawna i społeczna na poziomie szkoły średniej
Barbara Jelonek, Ewolucja instytucji japońskiego małżeństwa
Agnieszka Tajak, Podejmowanie decyzji przestępczej w kontekście zysków i strat
Jagoda Sikora, Urszula Kmieć, Edukacja psychologiczna w szkole rodzenia
Bartłomiej Mycyk, GRY WIDEO A NAUCZANIE. SPECYFIKA ZJAWISKA W KONTEKŚCIE WALORÓW EDUKACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE GRY SYMULACYJNEJ RISE OF FLIGHT
Natalia Wernecka, WPŁYW OKULARÓW NA SPOŁECZNĄ OCENĘ CECH OSÓB JE NOSZĄCYCH
Małgorzata Kozłowska, Fobia społeczna – sposoby terapii z zastosowaniem internetu
Łukasz Kaszkowiak, Popkultura jako forma interakcji na przykładzie Wrocławskiego Fanklubu Gwiezdnych Wojen
Kamil Wnuk, Człowiek w świecie nowych technologii

DOŚWIADCZENIE
Alicja Sielska, Edukacja domowa a obowiązek szkolny na przykładzie Polski i Niemiec. Analiza ekonomiczna obu form nauczania
Paweł Gad, „Ojcowskim sercem i słowem” – instrukcja wychowawcza autorstwa Hieronima Floriana Radziwiłła
Marta Zaborowska, Edukacja artystyczna w dobrach bialskich Anny z Sanguszków Radziwiłłowej
Marcin Adamczyk, INSTYTUTY KONFUCJUSZA JAKO NARZĘDZIE CHIŃSKIEJ MIĘKKIEJ SIŁY
Agnieszka Ochenkowska, DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA FUNDACJI IM. LESŁAWA A. PAGI. STRATEGIA I INNOWACYJNOŚĆ
Sławomir Kania, Profilaktyka pozytywna jako tendencja w zapobieganiu zachowań ryzykownych
Liliya Patonia, Muzykoterapia w poszukiwaniu sensu życia przez osoby w podeszłym wieku
Sławomir Kania, Profilaktyka ukierunkowana na rekonstrukcję indywidualnego systemu wartości – perspektywa pedagogiczna
Wiola Friedrich, Wychowawczo-resocjalizacyjne środki oddziaływania na skazanych
Marcin Wilczek, Formalne, pozaformalne i nieformalne aspekty zdobywania wiedzy przez internet – próba modelowego ujęcia
Żaklina Kamińska, Elementarz dla dzieci polonijnych Małgorzaty Pawlusiewicz
jako przykład podręcznika nauczania wczesnoszkolnego
Łukasz Wojtowicz, „TAJEMNICE ODRZECHOWEJ” – INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT EDUKACYJNY JAKO PODSTAWA DLA DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH RATUJĄCYCH ZABYTKOWE WYPOSAŻENIE DAWNEJ CERKWI W ODRZECHOWEJ

DYNAMIKA
Łukasz Stachowiak, EWOLUCJA KORPORACJI TRANSNARODOWYCH W ŚWIETLE PROCESU GLOBALIZACJI
Łukasz Stachowiak, CYKL ŻYCIA PRODUKTU. ANALIZA KONCEPCJI NA PRZYKŁADZIE MARKI STAR WARS
Katarzyna Śliwak, Organizacja i historia szkolnictwa podstawowego w Żaganiu w latach 1945–1956
Natalia Broś, Edukacja w dyplomacji publicznej. Cyberdyplomatyczne rozwiązania w międzynarodowym nauczaniu
Ewa Mikuła, Nowoczesne technologie w edytorstwie – zastosowanie w edukacji
Goretta Siadak, Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian
Patrycja Maślankiewicz, Tutoring, coaching, mentoring
– współczesne formy edukacji i rozwoju człowieka
Wojciech Witkowski, ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH W PROFESJI MENEDŻERA MUZYCZNEGO

EKSPRESJA
Joanna Świątek, Rola tekstów kultury w kształceniu humanistycznym
Anna Mężyk, Obraz dziecka z niepełnosprawnością w literaturze dziecięcej i młodzieżowej
Krystyna Gielarek-Gorczyca, Wokół powieści Od Karpat nad Bałtyk Anieli Gruszeckiej
Patrycja Karpińska, TŁUMACZENIE A POSTKOLONIALIZM – BADANIE ELEMENTÓW KULTUROWYCH W PRZEKŁADZIE ANGIELSKO-POLSKIM
Magda Wieteska, Obrazy starości w Spóźnionych kochankach Williama Whartona
Kinga Okroj, Koncepcja androgyna w utworze Mój księżycowy przyjaciel (Мой лунный друг) Zinaidy Gippius
Ewelina Bednarz, Charakterystyka twórczości Anupam Sud
Katarzyna Śmiałowicz, Relacje między postaciami w filmach animowanych dla dzieci
Martyna Werra, Fanfik miłosny, erotyczny czy ze slashem? Oblicza miłości w utworach internetowych fanów

INDEX